Επισκευή σπασμένου HDMI Port σε PS3

Posted by Ramway 24/04/2019 0 Comment(s)

Επισκευή σπασμένου HDMI Port σε PS3

Επισκευή σπασμένου HDMI Port σε PS3

  • Ενημερώνουμε τον πελάτη για το κόστος
  • Εφόσον αποδεχτεί το κόστος προχωράμε στην επισκευή του
  • Αποσυναρμολογούμε το PlayStation μέχρι να έχουμε μόνο την πλακέτα στα χέρια μας
  • Θερμαίνουμε την πλακέτα σε μεγάλες θερμοκρασία στην περιοχή του σπασμένου HDMI εφόσον έχουμε τοποθετήσει την κατάλληλη flux για αποκόλληση
  • Αφού βγάλουμε το σπασμένο HDMI καθαρίζουμε πολύ καλά την περιοχή της πλακέτας και ελέγχουμε με το μικροσκόπιο άριστα αποτελέσματα